InfCare Hepatit

InfCare HIV används sedan 2003 på Karolinska Universitetssjukhuset och sedan 2009 på alla svenska HIV kliniker, både inom vuxen- och barnmedicin. Numera amnvänds även InfCare Hepatit på Karolinska Universitetssjukhuset och på flera andra kliniker i Sverige,

Mer information om InfCare Hepatit kommer att finnas tillgängligt på den här sidan inom kort.